Ga naar de inhoud

Privacybeleid

Uw privacy is voor Buonq van groot belang. Wij houden ons dan ook aan de privacywet. Dit betekent dat uw gegevens veilig zijn bij ons en dat wij ze altijd netjes gebruiken. In deze privacyverklaring leggen wij uit wat wij op de website buonq.nl allemaal doen met informatie die wij over u te weten komen. Als u vragen hebt, of meer wilt weten wat wij precies om welke reden van u bijhouden, neem dan contact op met Buonq.

Statistieken en profilering

Wij houden statistieken bij over het gebruik van onze website. Met deze statistieken verbeteren wij onze website om zo bijvoorbeeld alleen nog relevante informatie te laten zien. Wij kunnen uw persoonsgegevens met elkaar combineren om meer over u te weten te komen. Uiteraard zullen wij uw privacy hierin te allen tijde respecteren. Wilt u dit niet, dan kunt dit altijd aan ons melden.

Contactformulier

Met het contactformulier kunt u ons vragen stellen of aanvragen doen. Hiervoor gebruiken wij uw e-mailadres en/of NAW-gegevens. Dit doen wij enkel en alleen op basis van uw toestemming. Wij bewaren deze informatie totdat wij zeker weten dat u tevreden bent met onze reactie met een maximum van zes maanden nadat deze door u ingevuld en ingestuurd is. Zo kunnen wij bij eventuele vervolgvragen de relevante informatie er makkelijk bij pakken. Ook kunnen wij het niveau van onze klantenservice op deze manier verhogen en onze dienstverlening zo nog beter te maken.

Verstrekking aan andere bedrijven of instellingen

Met uitzondering van de hierboven genoemde partijen, geven wij uw persoonsgegevens onder geen voorwaarde aan andere bedrijven of instellingen, behalve wanneer wij dat wettelijk verplicht zijn (bijvoorbeeld wanneer de politie dat eist bij het vermoeden van een misdrijf). In de website zijn verschillende social media buttons opgenomen waarmee de aanbieders/beheerders van deze platforms uw persoonsgegevens verzamelen.

Cookies

Onze website gebruikt cookies. Cookies zijn kleine bestanden waar wij informatie in kunnen opslaan zodat u niet steeds dezelfde gegevens hoeft in te vullen. Maar we kunnen er ook mee zien wanneer u onze website opnieuw bezoekt. Wanneer u onze website voor het eerst bezoekt, tonen wij een melding met uitleg over de cookies. Hierbij zullen wij u om uw akkoord vragen voor het gebruik van deze cookies. U kunt via uw browser het plaatsen van cookies uitschakelen, maar sommige onderdelen van onze website zullen dan helaas niet meer volledig functioneren of optimaal weergegeven worden. Met andere bedrijven die cookies plaatsen hebben wij afspraken gemaakt over het gebruik van de cookies. Toch hebben wij geen volledige controle op wat zij zelf met de cookies doen. Lees dus ook hun privacyverklaringen.

Google Analytics

Wij gebruiken Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers de website gebruiken. Hiervoor hebben wij een verwerkersovereenkomst met Google gesloten. Daarin staan strikte afspraken over wat zij mogen bijhouden. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Googlediensten. Wij laten Google de IP-adressen anonimiseren.

Beveiliging

Beveiliging van persoonsgegevens is voor ons van groot belang. Om uw privacy te beschermen, nemen wij de volgende maatregelen:

  • Toegang tot persoonsgegevens wordt afgeschermd met een gebruikersnaam en wachtwoord.
  • Toegang tot persoonsgegevens wordt afgeschermd met een gebruikersnaam en een login token.
  • De gegevens worden na ontvangst opgeslagen in een apart, afgeschermd systeem.
  • Wij nemen fysieke maatregelen zoals sloten en kluizen voor toegangsbescherming van de systemen waarin persoonsgegevens opslagen zijn. Wij maken gebruik van beveiligde verbindingen (Secure Sockets Layer of SSL) waarmee alle informatie tussen u en onze website wordt afgeschermd wanneer u uw persoonsgegevens invoert.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wanneer onze website wijzigt, moeten wij vanzelfsprekend ook de privacyverklaring aanpassen. Let dus altijd op de datum hierboven en kijk regelmatig of er nieuwe versies beschikbaar zijn. Wij zullen ons best doen wijzigingen ook apart aan te kondigen.

Inzage, wijzigen en verwijderen van uw gegevens

Als u vragen hebt, of wilt weten welke persoonsgegevens wij van u hebben, kunt u altijd contact met ons opnemen. Zie de contactgegevens hieronder.

U hebt de volgende rechten:

  • Uitleg krijgen over welke persoonsgegevens wij hebben en wat wij daarmee doen.
  • Inzage in de precieze persoonsgegevens die wij tot onze beschikking hebben.
  • Het laten corrigeren van fouten.
  • Het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens.
  • Intrekken van toestemming tot het vastleggen van persoonsgegevens.
  • Bezwaar maken tegen een bepaald gebruik.

Let op dat u altijd duidelijk aangeeft wie u bent, zodat wij zeker weten dat wij geen gegevens van de verkeerde persoon aanpassen of verwijderen.

Klacht indienen

Wanneer u vindt dat wij u niet op de juiste manier helpen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder; Autoriteit Persoonsgegevens.

Contactgegevens

Buonq
Prinsenweg 11
3921 DT Elst ( Utrecht )
info@buonq.nl
0621953261